Uchwała Nr XXXIII/157/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXIII/157/09 (uchaw_srod_transportowe.pdf - 47.616 KB)
Data publikacji: 2010-01-05 11:59:14 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl