2021
Załączone pliki:

Fundusz sołecki na rok 2022 (miejscowościami)
(zal_nr_1_informacja_fundusz_solecki_2022.pdf - 315.995 KB) Data publikacji: 2021-07-23 14:08:11 Redaktor: Łukasz Kobos
Fundusz sołecki na rok 2022 (miejscowościami) zmiana
(zalacznik_nr_1fundusz_solecki_2022_s_w.pdf - 380.151 KB) Data publikacji: 2021-09-14 11:59:37 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl