Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury
 
Załączone pliki:

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury
(informacja_rejestr_instytucji_kultury_aktual_26052022.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2022-05-26 11:19:08 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl