Zarządzenie Nr 78/2021
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 78/2021
(zarzadzenie_78_2021.pdf - 193.367 KB) Data publikacji: 2021-10-11 11:58:34 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl