Zarządzenie Nr 84/2021
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 84/2021
(zarzadzenie_nr_84_2021.pdf - 417.375 KB) Data publikacji: 2021-11-05 13:11:33 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik 1 i 2 do Zarządzenia Nr 84/2021
(zalacznik_nr_1_2_zarzadzenie_84_2021.pdf - 380.444 KB) Data publikacji: 2021-11-05 13:12:55 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl