Zarządzenie Nr 8/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 8/2022
(zarzadenie_nr_8_31_01_2022.pdf - 139.015 KB) Data publikacji: 2022-02-03 08:41:45 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2022
(zalacznik_nr_1_dochodyw.pdf - 174.485 KB) Data publikacji: 2022-02-03 08:55:19 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2022
(zalacznik_nr_2_wydatkiw.pdf - 174.157 KB) Data publikacji: 2022-02-03 08:55:59 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2022
(zalacznik_nr_3_dochody_zleconew.pdf - 172.84 KB) Data publikacji: 2022-02-03 08:56:45 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2022
(zalacznik_nr_4_wydatki_zleconew.pdf - 172.719 KB) Data publikacji: 2022-02-03 08:56:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl