Protokół Nr XXXIV/2022
Załączone pliki:

Protokół Nr XXXIV/2022
(protokol_XXXIV_28_01_2022.docx - 37.358 KB) Data publikacji: 2022-02-08 13:39:31 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl