Zarządzenie Nr 8a/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 8a/2022
(zarzadzenie_8a_2022.pdf - 141.534 KB) Data publikacji: 2022-02-16 12:11:10 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik do Zarządzenia Nr 8a/2022
(zalacznik_nr_1_wydatkiw.pdf_8aw.pdf - 167.37 KB) Data publikacji: 2022-02-16 12:12:18 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl