Uchwała Nr 38/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2022 roku.
Załączone pliki:

Uchwała Nr 38/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2022 roku.
(uchwala_nr_38_2022_skladu_rio_sfin_defic.pdf - 436.411 KB) Data publikacji: 2022-02-28 08:23:52 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl