Zarządzenie Nr 5/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 5/2022
(zarzadzene_nr_5_2022_plan_kontz.pdf - 138.186 KB) Data publikacji: 2022-03-07 12:10:32 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2022
(zalaczniki_do_planu_ kont_01_05_2022W.pdf - 509.951 KB) Data publikacji: 2022-03-07 12:12:05 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl