Zarządzenie Nr 20/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 20/2022
(zarzadzenie_nr_20_2022w.pdf - 159.575 KB) Data publikacji: 2022-04-12 11:52:36 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik nr 1 dochody do Zarządzenia nr 20/2022
(zal_nr_1 dochody_zarzadzenie_20_2022.pdf - 167.058 KB) Data publikacji: 2022-04-12 12:00:41 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik nr 2 wydatki do Zarządzenia nr 20/2022
(zal_nr_2_wydatki_zarzadzenie_20_2022.pdf - 177.564 KB) Data publikacji: 2022-04-12 12:22:57 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik nr 3 dochody zlecone do Zarządzenia nr 20/2022
(zal_nr_3_dochody_zlecone_20_2022.pdf - 164.344 KB) Data publikacji: 2022-04-12 12:24:16 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik nr 4 wydatki zlecone do Zarządzenia nr 20/2022
(zal_nr_4_wydatki_zlecone_20_2022.pdf - 165.593 KB) Data publikacji: 2022-04-12 12:25:35 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl