Uchwała Nr 52/2022 II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku
Załączone pliki:

Uchwała Nr 52/2022 II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku
(opinia_rio_o_sprawozdaniach_uchwala_nr_52_2022.pdf - 1029.632 KB) Data publikacji: 2022-04-19 12:20:24 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl