Zarządzenie Nr 37/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 37/2022
(Zarzdzenie_nr_37_2022.docx - 20.719 KB) Data publikacji: 2022-05-31 10:59:43 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2022
(zalacznik_nr_1_dochody_zarzdzenie_nr_37_2022.xlsx - 5.861 KB) Data publikacji: 2022-05-31 11:02:27 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2022
(zalacznik_nr_2_wydatki_zarzdzenie_nr_37_2022.xlsx - 8.979 KB) Data publikacji: 2022-05-31 11:05:02 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl