Zarządzenie Nr 40/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 40/2022
(zarzadzenie_nr_40_2022_pdf_w.pdf - 150.264 KB) Data publikacji: 2022-06-20 07:52:44 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2022 - dochody
(zalacznik_nr_1_zarzadzenie_40_dochodyw.pdf - 166.171 KB) Data publikacji: 2022-06-20 07:56:06 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2022 - wydatki
(zalacznik_nr_2_zarzadzenie_40_wydatkiw.pdf - 170.783 KB) Data publikacji: 2022-06-20 07:56:58 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl