2021
Załączone pliki:

Zasoby pomocy społecznej 2021
(zasoby_pomocy_spolecznej_2021.pdf - 2094.915 KB) Data publikacji: 2022-06-21 08:56:45 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl