Uchwała Nr XXXVII/179/2010
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.

Załączone pliki:
uchwala Nr XXXVII/179/2010 (uchwal_Nr XXXVII_179_2010.pdf - 58.738 KB)
Data publikacji: 2010-04-28 14:27:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl