Informacja zbiorcza
Załączone pliki:

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2021 w gminie Solec-Zdrój
(inf_zbiorcza_petycja_2021.pdf - 179.865 KB) Data publikacji: 2022-07-08 13:37:35 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl