Zarządzenie Nr 46/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 46/2022
(zarzadzenie_46_2022_ekwiwalent_OSP.docx - 20.104 KB) Data publikacji: 2022-07-18 08:54:32 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl