Uchwala Nr XXXVII/181/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXVII_181_2010 (uchwal_Nr_XXXVII_181_2010.pdf - 66.985 KB)
Data publikacji: 2010-04-28 14:51:00 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl