Zarządzenie Nr 56/2022
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 56/2022
(lokata_zarzadzenie_56_2022_w.pdf - 124.2 KB) Data publikacji: 2022-09-21 08:41:09 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl