Protokół Nr XLII/2022
Załączone pliki:

Protokół Nr XLII/2022
(protokol_XLII_12_12_2022.docx - 33.338 KB) Data publikacji: 2022-12-28 09:29:38 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl