Uchwała Nr XLIII/203/2010

w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „ NIDA 2000”.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XLIII/203/2010 (uchwal_203_zmiana_statutu_nida_2000.pdf - 38.344 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 08:10:16 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl