Uchwała Nr XLIII/204/2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.


Załączone pliki:
UCHWAŁA Nr XLIII/204/2010 (uchwała 204_wierzytelnosci.pdf - 72.603 KB)
Data publikacji: 2010-09-14 08:19:43 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl