Zarządzenie Nr 19/2023
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 19/2023
(zarzadzenie_nr_19_2023.pdf - 99.48 KB) Data publikacji: 2023-02-13 10:51:49 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 1 - dochody do Zarządzenia Nr 19/2023
(zalacznik_nr_1_dochody_zarzadzenie_19_2023.pdf - 113.069 KB) Data publikacji: 2023-02-13 10:53:45 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 2 - wydatki do Zarządzenia Nr 19/2023
(zalacznik_nr_2_wydatki_zarzadzenie_19_2023.pdf - 133.609 KB) Data publikacji: 2023-02-13 10:54:39 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl