Protokół pokontrolny II
Załączone pliki:

Protokół pokontrolny II
(protokol_kas_termo_14_04_2023.pdf - 35867.398 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:28:18 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl