Zarządzenie nr 97/2010
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2011.

Załączone pliki:
Zarządzenie nr 97/2010 (zarzadzenie_nr_97_10.pdf - 110.516 KB)
Data publikacji: 2010-12-03 08:30:24 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl