wieloletni program współpracy
w sprawie uchwalenia  wieloletniego programu współpracy  Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.

Załączone pliki:
Projekt uchwały program wieloletni (uchwala_program_wieloletni.pdf - 34.56 KB)
Data publikacji: 2011-02-21 08:23:50 Redaktor: Łukasz Kobos
załącznik program współpracy (zalacznik_do uchwaly_program.pdf - 40.909 KB)
Data publikacji: 2011-02-21 09:59:46 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl