Uchwała Nr VIII/37/2011
w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 9, art. 235, art. 236,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późniejszymi zmianami)

Załączone pliki:
uchwała Nr VIII/37/2011 (Uchwala_Nr_VIII_37_2011.pdf - 36.46 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 11:54:51 Redaktor: Łukasz Kobos
zalacznik_1_budz_11 (załącznik Nr 1.pdf - 105.975 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 11:55:36 Redaktor: Łukasz Kobos
zalacznik_2_budz_11 (załacznik Nr 2.pdf - 106.092 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 11:55:58 Redaktor: Łukasz Kobos
zalacznik_3_budz_11 (załacznik Nr 3.pdf - 94.874 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 11:56:43 Redaktor: Łukasz Kobos
zalacznik_4_budz_11 (załącznik Nr 4.pdf - 94.138 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 11:58:30 Redaktor: Łukasz Kobos
zalaczniki_do_uchwaly_budzetowej_30_06_2011 (zalaczniki_do_uchwaly_budzetowej_30_06_2011.pdf - 58.145 KB)
Data publikacji: 2011-07-08 12:13:32 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl