Uchwała Nr IX/40/2011
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/40/2011 (uchwal_Nr_IX_40_2011.pdf - 69.13 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 12:19:07 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl