Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska
Załączone pliki:

Program Ochrony Srodowiska
(Program Ochrony Srodowiska.pdf - 944.309 KB) Data publikacji: 2006-10-17 10:12:05 Redaktor: Łukasz Kobos
Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Śroodowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024
(obwieszczenie_o_opracowaniu_proj.pdf - 338.187 KB) Data publikacji: 2017-04-20 10:47:32 Redaktor: Łukasz Kobos
Program Ochrony Środowiska dla gminy Solec-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
(program_ochrony_srodowiska_perspektywa.pdf - 16367.521 KB) Data publikacji: 2021-09-07 11:24:25 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl