Uchwała Nr XXII/116/2012

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój na 2013 rok.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XXII/116/2012 (uchw_XXII_116_2012_alkohol.pdf - 60.169 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:27:22 Redaktor: Łukasz Kobos
GPPiRPA_2013 (GPPiRPA_2013.pdf - 110.702 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:27:52 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl