PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013
z XXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 6 września 2013r. w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 800 do 1020.

Załączone pliki:
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013 (protokol_Nr_XXVIII_2013.pdf - 64.627 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 09:54:58 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl