Protokół pokontrolny nr I

Załączone pliki:
Protokół pokontrolny I 2013r (arch_1.pdf - 2137.175 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 10:38:44 Redaktor: Łukasz Kobos
Protokół pokontrolny Ia 2013r (arch_2_usc.pdf - 1466.758 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 10:39:45 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl