Protokół pokontrolny nr III

Załączone pliki:
Protokół pokontrolny III 2013r (caritas_29012015.pdf - 880.624 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 10:49:16 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl