Protokół pokontrolny nr VI

Załączone pliki:
Protokół pokontrolny VI 2013r (wydz_spraw_ob.pdf - 2302.278 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 11:08:20 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl