Uchwała Nr V/16/2015
w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczb± punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój.

Zał±czone pliki:
Uchwała Nr V/16/2015 (uchw_V_16_2015.pdf - 44.203 KB)
Data publikacji: 2015-02-24 12:55:23 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl