Protokół pokontrolny II

Załączone pliki:
protokół 2 2014 (protok_pok_2_14.pdf.pdf - 415.992 KB)
Data publikacji: 2015-03-17 08:42:12 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl