Uchwała Nr IX/32/2015
w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku”.

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/32/2015 (uvhwala_IX_32_2015.pdf - 64.234 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 09:21:37 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl