Uchwała Nr XVI/74/2015
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój na 2016 rok.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVI/74/2015 (uchwala_XVI_74_2015.pdf - 131.438 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 09:23:21 Redaktor: Łukasz Kobos
Program (program_uchwala_XVI_74_2015.pdf - 221.757 KB)
Data publikacji: 2016-01-12 09:23:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl