Informacja w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/89/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się szóstą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i jeżeli właściciel nieruchomości ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi nieruchomości:

 

  •    od pierwszego dnia miesiąca, w którym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wnioskiem, do końca miesiąca, w którym spełnione były przesłanki do jego zastosowania.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia właściciel nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Solec-Zdrój o tym fakcie, składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl