Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016 - 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016 - 2020

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl