Uchwała Nr V/34/2007
W sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Zwi±zku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzib± w Rzędowie.

Zał±czone pliki:
Uchwała Nr V/34/2007 (uchwala_zmiany_w_statucie.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-05-17 13:21:34 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl