Uchwała Nr XXIV/123/2016
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.
Załączone pliki:

Uchwała Nr XXIV/123/2016
(uchw_XXIV_123_2016.pdf - 131.589 KB) Data publikacji: 2016-10-25 13:35:54 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl