Uchwała Nr XXV/126/2016
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2017.
Załączone pliki:

Uchwała Nr XXV/126/2016
(uchwala_XXV126_2016.pdf - 310.436 KB) Data publikacji: 2016-12-05 14:10:24 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl