Uchwała Nr XXV/130/2016
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.
Załączone pliki:

Uchwała Nr XXV/130/2016
(uchwala_XXV_130_2016.pdf - 305.39 KB) Data publikacji: 2016-12-05 14:37:19 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl