Uchwała Nr XXVII/139/2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Załączone pliki:

Uchwała Nr XXVII/139/2016
(uchwala_nr_XXVII1392016.pdf - 232.849 KB) Data publikacji: 2017-01-05 09:46:58 Redaktor: Łukasz Kobos
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2021
(pro_przeciw_przem_2017_2021.pdf - 485.313 KB) Data publikacji: 2017-01-05 09:48:32 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl