Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 został opracowany w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016r.

Załączone pliki:

Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023
(PR_SOLECZDROJ_28_12_2016.pdf - 6327.208 KB) Data publikacji: 2017-01-27 09:48:21 Redaktor: Łukasz Kobos
Aneks nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023
(PR_SOLEC_ZDROJ_13_08_2018.pdf - 91.116 KB) Data publikacji: 2018-09-24 08:49:20 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl