Protokół pokontrolny I
 
Załączone pliki:

Protokół pokontrolny I
(wystapienie_pokontrolne_uw_przemoc.pdf - 2085.736 KB) Data publikacji: 2017-05-10 09:46:25 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl