Zamawiajacy: Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres: Solec Zdrój, 28-131 Solec Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ugsolecz@post.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 16

Data publikacji: 2004-07-29 09:56:56

Przedmiot: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wełnin

Opis:
Zakres:
remonty Rodzaj:
nieograniczony pisemny Podstawa prawna:
Ustawa o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r.

Data sk3adania: 2004-08-12

Godzina sk3adania: 10:00

Miejsce sk3adania: Urząd Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 18

Data otwarcia: 2004-08-12

Godzina otwarcia: 10:10

Miejsce otwarcia: Urząd Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 7

Realizacja:
od: 2004-09-01 do: 2004-09-30

Specyfikacja: do odbioru w siedzibie zamawiającego pok. nr 3, lub za zaliczeniem pocztowym na koszt oferenta

Kryteria: cena - 100%

Wymagania: określone w SIWZ

Kontakt: Jolanta Podkowa, pok. nr 3, tel. 377-61-87

Wadium: 500,00 z3
forma wp3aty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
bank: NBS w Solcu Zdroju
nr konta: 66851700070000000003900013
termin wp3aty: 2004-08-12, godz. 10:00


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1892
Wprowadził do systemu: Artur Cygan, data: 2004-07-29 09:56:56
Opublikował: Artur Cygan, data publikacji: 2004-07-29 09:56:56

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl