Zamawiajacy: Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres: Solec Zdrój, 28-131 Solec Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ugsolecz@post.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 24

Data publikacji: 2005-04-07 10:53:14

Przedmiot: Wykonanie robót polegających na utrzymaniu i remoncie dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój

Opis:
Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól polegający na wzmocnieniu bądź remoncie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o zamówionej frakcji. Materiał kamienny winien być wbudowany w nawierzchnie drogi i wyrównany mechanicznie bądź ręcznie. Usługi koparko-ładowarką o poj. łyżki 0,4 m3 na obszarze gminy Solec-Zdrój. Rowy wykonywane na gł. 0,60 m przy wykonywaniu nowego rowu oraz 0,2 - 0,3 m przy renowacji.
Transport rumu kamiennego z gminnej kopalni na drogi gminne i dojazdowe do pól gminy Solec-Zdrój, wraz z załadunkiem i wyrównaniem nawierzchni po wyładunku rumu. Zakres:
usługi Rodzaj:
nieograniczony pisemny Podstawa prawna:
Ustawa o zamówieniach publicznych z 10.06.1994 r.

Data sk3adania: 2005-04-26

Godzina sk3adania: 09:00

Miejsce sk3adania: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, pok. nr 18

Data otwarcia: 2005-04-26

Godzina otwarcia: 09:15

Miejsce otwarcia: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, pok. nr 7

Realizacja:
od: 2005-05-01 do: 2005-12-31

Specyfikacja: Do odbioru w Urzedzie Gminy w Solcu- Zdroju ul. 1 Maja 10, pok. nr 3

Kryteria: cena 100 %

Wymagania: określone w SIWZ

Kontakt: Jolanta Podkowa, Urząd Gminy w Solcu-Zdroju pok. nr 3 tel. 377 61 87

Wadium: 1000,00 z3
forma wp3aty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
bank: NBS w Solcu-Zdroju
nr konta: 66851700070000000003900013
termin wp3aty: 2005-04-25, godz. 24:00


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1963
Wprowadził do systemu: Artur Cygan, data: 2005-04-07 10:53:14
Opublikował: Artur Cygan, data publikacji: 2005-04-07 10:53:14

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl